:: عربي :: Français ::
34th session of the COMCEC: Documents

AGENDA N°5: Expansian of Intra-OIC Trade

                                                                                                                                                         

  Single Window                    Report ACMOI                      Report on NTBs                    Report on TPO                     Report  on TPS/OIC      

                                                                                                                                      &  Casablanca Declaration     

                                                                                                                                                       

     Report WTO                   Executive Summary Annual report            Report on Fairs and Exhibitions      Report  on Investment in Africa     

 

                                                                                                         

Workshop of the Validation Study                                         Report on the participation

on Mechanism of Coordination OIC-WTO Issues                        of ICDT in WIF 2018                                                                                                 

AGENDA N° 8: Developing a Sustainable and Competitive Tourism Sector

                                                                                       

 

 Report on Regional Project on Tourism