:: عربي :: Français ::
34th Follow up COMCEC: Documents

AGENDA N°4: Expansian of Intra-OIC Trade

                                                                                                                                                         

  Single Window                    Report ACMOI                      Report on NTBs                    Report on TPO                     Report  on TPS/OIC      

                                                                                                                                      &  Casablanca Declaration     

                                                                                                                                                       

     Report WTO                   Executive Summary Annual report            Report on Fairs and Exhibitions      Report  on Investment in Africa     

                                                                                                                           

AGENDA N° 7: Developing a Sustainable and Competitive Tourism Sector

                                                                              

 

 Report on Regional Project on Tourism